Почеркознавча експертиза. Цікаво про головне!

Чи чули ви коли-небудь про експертизу почерку?

І якою б не була ваша відповідь – вам до нас, фахівців сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Сумського НДЕКЦ МВС!

  • Виникають проблеми із орендодавцем, який стверджує, що ви продовжили договір оренди землі, підписавши додаткову угоду?
  • Зіпсувалися стосунки з родичами під час розподілу спадщини?
  • Вам дошкуляють знайомі, у яких ви начебто позичили гроші під розписку?

Вихід є – почеркознавче дослідження, яке допоможе встановити істину.

Почерк – то дивовижний витвір еволюції, а його криміналістичне дослідження допоможе не тільки ідентифікувати виконавця рукописного тексту (запису, підпису), а й встановити стан, умови виконання, групу чи рівень збиваючих факторів.

Експерти-почеркознавці нашого центру десятиліттями досліджують заповіти, розписки, додаткові угоди, акти, кредитні договори, накази, довіреності, доручення, послуговуючись виключно атестованими методиками, унесеними до «Реєстру методик проведення судових експертиз», та використовуючи найновіше криміналістичне обладнання, протестоване та відкаліброване згідно державних норм.

Якщо ви хочете замовити дослідження, інформація далі саме для вас!

Основними завданнями почеркознавчого дослідження є ідентифікаційні, спрямовані на встановлення конкретного виконавця досліджуваного рукопису або факту виконання двох і більше рукописів чи різних їх фрагментів однією особою, а також діагностичні, спрямовані на встановлення умов виконання рукопису та стану виконавця.

Для вирішення ідентифікаційного завдання переважно ставляться такі запитання:

1) Ким, гр. А чи іншою особою, виконано текст листа, який починається і закінчується словами «Привіт друже… – бувай здоров»?

2) Однією або різними особами виконані дві накладні на отримання готової продукції підприємством «П» від 00.00.00 р. на суму «000» та від 00.00.00 р. на суму «000»?

3) Чи виконано підпис від імені (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, або ж іншою особою?

Для вирішення діагностичних завдань запитання переважно можуть бути такими:

1) Чи виконано текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?

2) Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

3) Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичному стані?

Перелік запитань не є вичерпним.

Строк проведення судової експертизи або експертного дослідження встановлюється залежно від складності дослідження та з урахуванням завантаження фахівця і становить:

до 10 днів — щодо матеріалів, які належать до категорії простих досліджень;

до 30 днів — щодо матеріалів, які належать до категорії досліджень середньої складності;

до 60 днів — щодо матеріалів, які належать до категорії складних досліджень;

до 90 днів — щодо матеріалів, які належать до категорії досліджень особливої складності.

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

З питань призначення експертизи пропонуємо звертатися до сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку Сумського НДЕКЦ МВС  за телефоном (0542) 66-77-35