Історичний нарис

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

Джерела експертної служби області ідуть у далекі післявоєнні роки, коли експерти працювали у складі  науково-технічного відділення оперативного відділу управління міліції НКВД по Сумській області УРСР, потім – у складі науково-технічної групи управління міліції УМДБ Сумської області УРСР.

З 1938 року працювала в органах внутрішніх справ, починаючи лаборантом хімічної лабораторії Центральної школи міліції в Москві, в 1941 році закінчила відділення експертів-криміналістів при Вищій школі міліції. Приймала активну участь в розкритті особливо-небезпечних кримінальних злочинів. Завдяки її професіоналізму розкрито вбивство лікаря в с. Хоружівка Недригайлівського району (1958р), крадіжка товарно-матеріальних цінностей із магазину № 65 в м. Суми на суму 7000 карбованців (1958) та інше.  Із характеристики Савельєвої Є.А.: « с помощью научно-технических средств на территории области раскрыт целый ряд особо-опасных преступлений  ликвидированы несколько бандитско-грабительских групп», « за І полугодие 1958 года ею выполнено 37 экспертиз с положительным заключением, имевшие решающее значение в раскрытии преступлений. Из них по линии уголовного розыска при помощи экспертиз раскрыто 11 преступлений». Євгенія Антонівна приймала активну участь в суспільному житті колективу: була агітатором у відділі редколегії газети управління внутрішніх справ, проводила навчання по використанню науково-технічних засобів оперативного складу міліції, була членом жіночої ради УВС. Виконувала графічну експертизу (дослідження анонімного письма), комплексно-графічну і технічну експертизи ( дослідження дописування з використанням методу травлення), дослідження фотокарток по ознакам «словесного портрету», балістичну експертизу (встановлення виду зброї по відстріляним гільзам) та дактилоскопічну. В архівних матеріалах є запис: «виконує всі види досліджень». Савельєва Євгенія Антонівна починаючи сержантом міліції була звільнена за віком 1 серпня 1970 року у спеціальному званні «майор міліції». За час праці неодноразово заохочувалась керівництвом УМВС з наданням матеріальних винагород, нагороджена медаллю «За бездоганну службу» І ступеня Міністром внутрішніх справ Українського ССР О. Бровкіним.

З 12 квітня 1963 року на посаду начальника  науково-технічного відділення управління охорони громадського порядку Сумської області був призначений підполковник Голінский С.Є. Після реорганізації даного підрозділу Голінський С.Є. в липні 1969 року був призначений на посаду начальника науково-технічного відділення УВС Сумського облвиконкому, на якій перебував до серпня 1970 року.

В 1970 році науково-технічне відділення було реорганізовано в оперативно-технічне відділення УВС і на посаду начальника підрозділу було призначено підполковника Макєєв В.Г. Дане відділення складалось із фахівців зв’язку та експертів.

Наказом УВС Сумського облвиконкому від 27.11.1981 №0117 (наказ МВС УРСР від 19.11.1981 №0227, наказ МВС СССР від 22.10.1981 №04442) був затверджений новий штат експертно-криміналістичного відділу і науково-технічне відділення було розділене на три самостійних підрозділи: оперативно-технічний відділ, експертно-криміналістичний відділ та відділ зв’язку УВС Сумського облвиконкому.

Першим керівником створеного експертно-криміналістичного відділу УВС Сумського облвиконкому в січні 1982 року став підполковник міліції Ануфрієв О.В.  В цей період зростає застосування науково-технічних методів при розслідуванні злочинів. Водночас з виконанням криміналістичних досліджень речових доказів експертами проводяться огляди місць злочинів у найбільш складних і серйозних справах. Ними також виконується робота щодо виявлення і вилучення слідів і речових доказів, здійснюють фотографування.

В цей час постає нагальне питання розслідування такого виду злочину як автотранспортна пригода та тяжкі наслідки її виникнення. Низький рівень досліджень, які виконували позаштатні експерти, підштовхнуло керівництво УВС, на той час начальником УВС був генерал-лейтенант  міліції Вошкін Ю.О. на вирішення питання щодо введення в штати ЕКВ УВС посади експерта-автотехніка.

Таким чином, в 1983 році, вперше в штати ЕКВ УВС в Сумській області була введена посада експерта-автотехніка, на яку в червні цього ж року, після стажування в УВС Вінницького облвиконкому та НИЛ-6 ВНДІ МВС СРСР, був призначений старший сержант запасу Павлюк І.В. і станом на 01.01.1984 року Павлюком І.В. вже було виконано 32 експертизи.

В жовтні 1984 року на посаду начальника ЕКВ УВС призначений полковник міліції Разумов Е.О. В цей період набуває подальшого розвитку автотехнічна експертиза. 27 грудня 1984 року експертом Павлюком І.В. було отримано право проведення автотехнічних досліджень, яке видано експертно-кваліфікаційною комісією МВС СРСР. З цього часу за ініціативою МВС, стали проводитись учбово-методичні семінари на базі передових підрозділів ЕКВ УРСР за участю експертів–автотехніків республік бувшого Радянського Союзу. І один із перших учбово-методичних семінарів в 1990 році відбувся саме на базі ЕКВ УВС Сумської області.

Широкій популярності та успішному застосуванню криміналістичної експертизи для розкриття злочинів сприяє розгорнута в той  час Разумовим Е.О. методична та науково-дослідницька робота, спрямована на впровадження науково-технічних засобів в практику боротьби зі злочинністю.

В 1993 році за ініціативою Разумова Е.О. в ЕКВ УВС була впроваджена система дактилоскопічних обліків «Узор» та введена в експлуатацію сучасна на той час комп`ютерна автоматизована система «Дельта». В цьому ж році в  практичну площину була впроваджена автоматизована дактилоскопічна інформаційна система «Сонда», яка в 1999 році була модернізована версією «Дакто — 2000». В 2000 році автоматизована дактилоскопічна система АДІС вже була введена в м. Ромни, а в першому кварталі 2001 року — в обласному апараті.

В 1995 році гостро постає питання створення вибухотехнічних підрозділів у складі експертно-криміналістичної служби. Ця необхідність була зумовлена загостренням криміногенної обстановки, поширенням злочинів із застосуванням вибухових пристроїв і речовин. І вже в грудні 1996 року такий підрозділ був створений

З 1997 року в ЕКВ УВС Сумської області почали впроваджувати комплексне дослідження транспортних засобів. До цього дослідження транспортних засобів проводилось експертами, які мали право проведення  трасологічних експертиз і лише по окремим транспортним засобам (транспортні засоби, які були затримані на штраф майданчик з явними ознаками підробки та автомобілі, що були викрадені, а потім знайдені і повернуті власникам). У відповідності з наказом МВС України від 21.03.1997 №202 в структурі експертно-криміналістичних підрозділів були створені експертно-криміналістичні підрозділи з автотехнічних досліджень. І починаючи з 1998 року дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують стає невід`ємною частиною роботи експертів.

В 1998 році  в ЕКВ УВС Сумської області започаткували проведення  експертної оцінки вартості транспортних засобів.

В 2000 році досвід роботи НДЕКЦ при УМВС по розкриттю злочинів перш, за все минулих років, використанню мікрочастинок, роботи лабораторії суб`єктивного портрету розповсюджується по Україні.

З травня 2002 року по травень 2005 року експертною службою Сумської області керував підполковник міліції Петров В.П.

За його керівництва вирішується важливе для експертного підрозділу Сумщини питання – отримання окремої адміністративної будівлі та проведення в ній робіт по реконструкції та ремонту.

Впроваджено пожежотехнічну експертизу. В цей же час придбано пересувну лабораторію для вибухотехнічного та пожежно-технічного відділу  на базі автомобіля “Газель”.

При всіх МРЕВ УДАІ були введені експерти для оцінки транспортних засобів.

В лабораторію з технічної експертизи документів придбано прилад “Регула” та прилад для встановлення швидкості польоту кулі для лабораторії балістичної експертизи.

В цей період активно проводиться робота з пулегільзотекою, впроваджується система ком`ютерного контролю за кожною одиницею зброї, яка вилучається на території області .

В 2003 році здійснена розробка нової версії комп`ютерної системи криміналістичного аналізу квартирних крадіжок з нанесенням усієї інформації на електронну карту м. Суми. Система пройшла апробацію і з 01.01.2004 року повністю впроваджена в практичну площину.

При взаємодії з центром практичної психології управління кадрового забезпечення УМВС та УСБУ була розпочата дослідницька робота по опрацюванню методики психолого-почеркознавчої експертизи з діагностичними задачами визначення психофізіологічної характеристики виконавця рукописних записок.

В ці роки подальшого розвитку набуває організація єдиної в Україні спеціалізованої лабораторії суб`єктивного портрету.

Проводиться суттєва аналітична та дослідницька робота по виявленню нових способів зламу замків, дверей. На цій базі удосконалюється робота з картотекою слідів зламу, готуються інформаційні матеріали для експертів і підрозділів МРВ.

В цей же час впроваджуються методики виявлення слідів пальців рук цианокрилатами та розчином перманганату калію. Запроваджується система стеження за вилученою зброєю. Набуває розвитку  магнітно-порошковий метод відновлення знищених позначок та інші.

З травня 2005 року по вересень 2009 року експертним підрозділом області керував полковник міліції Романов О. М.

На цьому етапі впроваджуються в життя такі наукомісткі інструментальні експертизи, як газова та рідинна хроматографія, дослідження в інфрачервоному спектрі випромінювання, магнітооптична дефектоскопія, дослідження продуктів вибуху.

У НДЕКЦ обладнано лабораторне приміщення для інструментального фізико-хімічного аналізу методом хромато-мас-спектрометрії. Введено в експлуатацію хромато-мас-спектрометрометричну систему Agilent 6890/5973N. Завдяки використанню цієї системи з’явилася можливість кількісного визначення прекурсорів у складі многокомпонентних сумішей розчинників, які є основним джерелом прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин. Використання хромато-мас-спектрометричної системи надає можливість встановлення спільного джерела походження речовин, що вилучаються з незаконного обігу.

Обладнано лабораторне приміщення та встановлено растровий електронний мікроскоп РЄМ-106И з системою енергодисперсійного  мікроаналізатора вартістю понад 1 млн. грн. Даний прилад дозволяє проводити вимірювання лінійних розмірів елементів топологій і параметрів мікрорельєфу поверхні різних об’єктів у твердій фазі, вимірювання масової долі елементів у складі об’єктів методом рентгенівського мікроаналізу також дослідження рельєфу поверхонь різних об’єктів в твердій фазі і визначенні елементного складу об’єктів методом рентгенівського мікроаналізу по енергіям квантів характеристичного рентгенівського випромінювання в двох режимах: високого вакууму та низького  вакууму, за технічними характеристиками дозволяє проводити збільшення від 15 до 300000 крат.

З вересня 2009 року по квітень 2013 року НДЕКЦ при УМВС очолює полковник міліції Бородай А.М.

Значну увагу керівництво НДЕКЦ при УМВС приділяє організації роботи, спрямованої на підвищення авторитету органів внутрішніх справ та створення позитивного іміджу працівника міліції.

Активно ведеться шефська робота в школі-інтернаті селища Штепівка Лебединського району Сумської області. Традиційними та очікуваними стали зустрічі особового складу НДЕКЦ при УМВС  з вихованцями цього дитячого закладу з нагоди свят, зокрема, таких як Новий рік, Різдво, Великдень, «Останній дзвінок», «День знань» та інші.

З серпня 2013 року по травень 2014 року керівництво експертним підрозділом здійснював Гаркушин А.О., а з травня 2014 року по травень 2016 року – Кулик Д.О.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» відбулося виведення науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України з підпорядкування управлінь Міністерства внутрішніх справ України в усіх областях держави з послідуючим утворенням самостійних територіальних підрозділів Експертної служби МВС на чолі з Державним науково-дослідним експертно-криміналістичний центром.

Так, відбулася реорганізація та зміна найменування установи з НДЕКЦ при УМВС в Сумській області на Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Починаючи з червня 2016 року керівником експертної установи Сумщини є Радченко Роман Вікторович.

На сьогодні Сумський НДЕКЦ МВС — є відомчою спеціалізованою провідною установою судової експертизи на території Сумської області. Виконуючи щороку понад 11 тисяч судових експертиз майже за 40 напрямами, дана установа забезпечує судово-експертний супровід розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, виконує експертизи та дослідження у цивільних, адміністративних, господарських справах, проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних та фізичних осіб, надає платні послуги.

Керівництвом Сумського НДЕКЦ МВС, з урахуванням специфіки та можливостей регіону обслуговування, визначено пріоритетні напрями діяльності установи, зокрема:

  • забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою;
  • покращення якості послуг, що надаються працівниками центру;
  • створення позитивного іміджу та надійної репутації експертної установи;
  • підвищення рівня конкурентоспроможності результатів роботи НДЕКЦ за напрямами судово-експертної та техніко-криміналістичної діяльності, у тому числі у міжнародному просторі та інші.