У пошуках істини без права на помилку…

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (Сумський НДЕКЦ МВС) – це державна спеціалізована установа судової експертизи, яка є територіальним підрозділом Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.

Ще у березні 2002 року Експертна служба МВС отримала міжнародне визнання свого авторитету і можливостей, вступивши до європейської мережі криміналістичних наукових установ (ENFSI).

Важливим здобутком Сумського НДЕКЦ МВС є отримання, у травні 2019 року, атестату про первинну акредитацію на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», виданого Національним агентством з акредитації України. В подальшому у липні 2020 року Сумський НДЕКЦ МВС розширив сферу акредитації за іншими напрямами досліджень.

На сьогоднішній день судова експертиза надає неоціненну допомогу в судочинстві, оскільки висновок експерта є беззаперечним доказом у будь-якій справі. Завдяки роботі судових експертів, можна встановити достовірну істину, ґрунтуючись на наукових знаннях.

Сумський НДЕКЦ МВС, діючи на підставі Положення, затвердженого наказом МВС від 21.01.2017 № 77 (в редакції наказу МВС від 11.06.2019 № 477), виконуює низку поставлених завдань, зокрема:

  • проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення більш ніж за 40 напрямами;
  • проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних та фізичних осіб;
  • проводить оцінку майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльність;
  • бере участь у державній реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС;
  • впроваджує у свою практичну діяльність сучасні технічні засоби, обладнання та автоматизовані інформаційно-пошукові системи;
  • здійснює наукову та науково-технічну діяльність та інше.

Переважна більшість персоналу Сумського НДЕКЦ МВС має досвід роботи в експертній установі понад 15 років. Серед них як кандидати наук, так і здобувачі наукових ступенів. Практична та наукова діяльність, підвищення кваліфікації, професійні тестування, участь у зовнішніх міжлабораторних порівняльних дослідженнях, а також семінар-нарадах та брифінгах є запорукою компетентності та професіоналізму нашого персоналу.

Матеріально-технічна база Сумського НДЕКЦ МВС налічує близько 200 одиниць випробувального та допоміжного обладнання.

Лабораторні приміщення Сумського НДЕКЦ МВС облаштовані у відповідності до санітарно- гігієнічних норм, з урахуванням ергономічності праці.