Акредитація

Важливим здобутком Сумського НДЕКЦ МВС є отримання, у травні 2019 року, атестату про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», виданого Національним агентством з акредитації України. Наразі триває робота по розширенню сфери акредитації за іншими напрямами досліджень.