Платні послуги

Порядок надання платних послуг

Сумський НДЕКЦ МВС надає платні послуги на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року №795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 та постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022р. № 724).

Послуги  надаються за  письмовою  заявою фізичних або юридичних осіб (далі — замовники) із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах.

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції. У разі здійснення платежу фізичною особою або законним представником малолітньої (неповнолітньої) особи, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП/ІПН), обов’язково його зазначити в платіжному документі (підстава: «Інструкція щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг», затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24 січня 2019 року № 43, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2019 р. за № 161/33132).
Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС забороняється.

Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

До відома замовників!

Повідомляємо, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження  міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні», номер банківського рахунку Сумського НДЕКЦ МВС для оплати послуг в Державній казначейській службі України з 01.01.2020 року змінено на міжнародний: UA378201720343181001200008218

У зв’язку зі змінами формування коду платежу, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24.01.2019 № 43 “Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг” інформація щодо формування коду платежу реквізиту “Призначення платежу” розміщується в заяві на переказ готівки, платіжному дорученні. Інформація надається виключно для ознайомлення. Оплата послуг здійснюється після отримання коду платежу, що надається в разі підписання акту-здачі прийняття робіт (надання послуг).