Дiяльнiсть

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (Сумський НДЕКЦ МВС) – це державна спеціалізована установа судової експертизи, яка є територіальним підрозділом Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.

Сумський НДЕКЦ МВС, діючи на підставі Положення, затвердженого наказом МВС від 21.01.2017 № 77 (в редакції наказу МВС від 11.06.2019 № 477), виконуює низку поставлених завдань, зокрема:

  • проводить судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення більш ніж за 40 напрямами;
  • проводить експертні дослідження на договірних засадах з питань, що становлять інтерес для юридичних та фізичних осіб;
  • проводить оцінку майна, майнових прав та здійснює професійну оціночну діяльність;
  • бере участь у державній реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС;
  • впроваджує у свою практичну діяльність сучасні технічні засоби, обладнання та автоматизовані інформаційно-пошукові системи;
  • здійснює наукову та науково-технічну діяльність та інше.