Законодавство України

Закони України

Конституція України.

Кримінальний процесуальний кодекс України.

Кримінальний кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Кодекс адміністративного судочинства України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Господарський процесуальний кодекс України.

Кодекс цивільного захисту України

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про адвокатуру та адвокатськудіяльність».

Закон України «Про судову експертизу»

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про публічні закупівлі»

Закон України «Про національну поліцію»

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

Закон України «Про лікарські засоби»

Закон України «Про автомобільний транспорт»

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України»

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 р. № 617 «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ»

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ»

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2008 р. № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз»

Укази Президента України

Указ Президента Українивід 10 червня 2009 року № 424/2009 «Про День судового експерта»

Указ Президента Українивід 6 квітня 2011 року № 383/2011 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»: п. 1, 3, 4 (пп. 17-23, 32, 47, 49, 50, 55), 6 (пп. 2)

Постанови пленумів Судів

Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»

Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»

Постанова Пленуму Вищогогосподарського Суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»

Накази нормативно-правового характеру міністерств, обов`язкові до загальноговиконання

Наказ Міністерства охорони доров`я України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 16.08.2000 №512/4733

Наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.10.2008 № 924/15615

Наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих cудових експертів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.03.2012 за № 484/20797

Накази Міністерства внутрішніх справ України, зареєстровані в Міністерстві юстиції України

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 №1343 “Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України”.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 № 1339 «Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.1993 № 314 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої добровільно зданої зброї та боєприпасів до неї»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів»

Наказ Міністерства внутрішніх справ Українивід 11.09.2001 № 785 «Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.09.2009 № 390 «Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС»

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 № 52 «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»

Наказ Міністерства внутрішніх справ Українивід 15.01.2018 № 19 «Про затвердження Положення про базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС»

Наказ МВС №77 від 31.01.2017 «Про затвердження положень про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС»

Наказ Міністерства внутрішніх справ Українивід 15.12.2011 № 924 «Про затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт»

Наказ МВС Українивід 31.05.2013 № 537 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстрацій них документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України»

Наказ МВС України від 22.02.2017 № 146 «Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2017 році»

Антикорупційне законодавство України

Антикорупційна програма Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік

Наказ МВС №591 від 17.07.2017 «Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України»