Доступ до публічної інформації

У відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформаці в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію та примірний порядок складення і подання запитів на інформацію.

Форма запиту на інформацію та порядок її подання

В Експертній службі МВС та її територіальних підрозділах відповідно до наказу МВС від 03.06.2016 №21-н “Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є підрозділи Експертної служби МВС України” встановлено форму та порядок подання запиту на отримання публічної інформації.

Завантажити  форму для подання запиту на отримання публічної інформації.  та  Порядок  її подання.

З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в МВС України створено відділ забезпечення доступу до публічної інформації.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дата.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Нормативні посилання:

ІНСТРУКЦІЯ про порядок прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України (Наказ №245 від 27 березня 2012 року)

Наказ МВС України N339 від 05 травня 2021 року”Про затвердження Порядку складення та подання запитів на інформацію в Міністерстві внутрішніх справ України та Форми для подання таких запитів” 

Наказ МВС України від 15.06.2012 № 535 „Про затвердження Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

Наказ МВС України від 11.02.2013 №126 “Про забезпечення функціонування та ведення системи обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України”

Наказ МВС №432 від 27.05.2016 року «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України» 

Наказ МВС № 21-н від 03.06.2016 “Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є підрозділи Експертної служби МВС України”

Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є підрозділи Експертної служби МВС України