ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ В РОБОТІ СУМСЬКОГО НДЕКЦ МВС

У 2019 році Сумський НДЕКЦ МВС отримав атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», виданий Національним агентством з акредитації України. Це – європейський стандарт, ратифікований в українське законодавство.

Тетяна Міщенко, директор Сумського НДЕКЦ МВС: «У 2020 році ми підтвердили свою відповідність вимогам документу та успішно пройшли процедуру розширення сфери акредитації, додавши до неї три нові напрями: — технічні дослідження документів; — трасологічні дослідження; — дослідження технічного стану транспортних засобів.

Робота по розширенню сфери акредитації триває. Спеціальна комісія НААУ регулярно перевіряє, чи відповідає наша установа вимогам, прописаним у атестаті. І щоразу ми підтверджуємо виконання всіх норм.»

В Сумському НДЕКЦ МВС функціонує ціла система управління, яка вимагає постійної підтримки професійного рівня персоналу та підвищення кваліфікації наших фахівців.

Євгенія Манько, головний судовий експерт групи контролю якості та метрологічного забезпечення досліджень Сумського НДЕКЦ МВС: «Для цього проводяться регулярні заняття з нашими спеціалістами – з метою забезпечення прогнозування, своєчасного виявлення та ліквідації недоліків у кадровому забезпеченні центру. А також – підтриманні належного рівня і постійного поліпшення якості досліджень (випробувань). Одне з таких занять пройшло сьогодні. На ньому ми розглянули правила поводження персоналу з високоточним обладнанням і встановлення міжкалібрувальних інтервалів для засобів вимірювальної техніки».