Повідомити про корупцію

На цій сторінці Ви можете залишити коротку інформацію про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення працівниками Сумського НДЕКЦ МВС.

Звертаємо увагу, що поля позначені символом «*» заповнюються обов’язково, оскільки під час проведення перевірки виникає потреба в отриманні додаткової інформації і може з’явитися необхідність зв’язатися з Вами. Повідомлення буде розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

У разі недотримання вказаних вимог повідомлення не розглядається. Також, не розглядаються повідомлення в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров’ю і майну посадових осіб, а також членів їх сімей. Текст таких повідомлень буде надсилатись до правоохоронних органів.

Повідомлення підлягає перевірці у термін до п’ятнадцяти днів від дня його отримання уповноваженими на здійснення такої перевірки особами. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, термін розгляду повідомлення може бути продовжений до тридцяти днів від дня його отримання. Відповідь заявнику про результати розгляду повідомлення надається на зазначену ним поштову адресу або адресу електронної пошти.

Також, у відповідності до пункту 7 частини 2 статті 533 Закону України «Про запобігання корупції», Ви можете повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно) спеціально визначеній особі — уповноваженому з антикорупційної діяльності Сумського НДЕКЦ МВС на електронну адресу sumi_ndekc_anticor@ukr.net

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави

  • Конституція України.
  • Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
  • Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).
  • Гарантії у сфері захисту трудових прав стаття 534 Закону України «Про запобігання корупції», частина 1, 4 статті 235 Кодексу законів про працю України).

СУМСЬКИЙ НДЕКЦ МВС ВДЯЧНИЙ ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!