Пожежно-технічна експертиза

Судова пожежно-технічна експертиза проводиться з метою встановлення обставин виникнення і розвитку пожежі на певному об’єкті, що є одним з ключових завдань при судовому розгляді справ, пов’язаних з пожежами, оскільки ці обставини можуть бути певним чином пов’язані з діями людей або з проявами природних явищ.

Метою дослідження місця пожежі є встановлення характерних слідів зон пожежі: горіння, теплового впливу та задимлення; визначення за ними особливостей та форм розвитку пожежі, а також виявлення слідів та речових доказів, які вказують на осередкові ознаки і безпосередню причину її виникнення.

Пожежа, у відповідності з визначенням Кодексу цивільного захисту України визначається як: «неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього природного середовища».

Пожежа завжди є наслідком конкретної причини, встановлення якої дозволяє розробляти та впроваджувати цілий діапазон заходів щодо попередження виникнення та розвитку цього небезпечного явища, а також з’ясовувати наявність чи відсутність складу злочину.

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:

 • визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
 • визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
 • визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
 • оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
 • визначення відповідності технічного стану об’єкта протипожежним нормам.

Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

Орієнтовний перелік питань пожежної експертизи:

 • Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 • Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 • Яка причина виникнення пожежі?
 • Який час тривала пожежа?
 • Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
 • Де розміщувалися зони горіння, теплового впливу і задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про матеріальну обстановку місця пожежі?
 • Яке джерело запалювання зумовило загоряння наявної горючого середовища (матеріалу, речовини) в місці формування осередку пожежі?

Відповідно до особливостей конкретних обставин справи вирішувані пожежно-технічною експертизою питання рекомендовано узгодити з експертом з метою їх компонування у доцільні блоки.

Більш детальну інформацію Ви можете дізнатися за телефоном: (0542) 66-77-30