Об’єктами почеркознавчої експертизи є рукописний текст, рукописний запис або підпис.

Орієнтовний перелік запитань, які можуть бути поставлені на розгляд судової почеркознавчої експертизи (дослідження):

  1. Чи виконано рукописний текст (рукописний запис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?
  2. Чи виконані рукописні тексти (рукописний запис) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
  3. Чи виконано підписи у документах (назва документів та його реквізити, графа, рядок) однією чи різними особами?
  4. Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
  5. Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
  6. Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
  7. Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичайному стані?
  8. Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?

Для проведення судової почеркознавчої експертизи (або дослідження) надаються виключно оригінали документів.

Для проведення почеркознавчої експертизи (або дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні (за наявносіт) та експериментальні зразки почерку та підпису перевіряємої особи, від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).    

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи (провадження), але пов’язані з обставинами цієї справи (провадження), або виконані після виникнення справи (провадження), але не в зв’язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку – це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження) та завірені відповідно до чинного законодавства.

Вільних зразків почерку повинно бути не менше ніж на 15 аркушах, підписів – не менше  ніж у 15 різнохарактерних документах, експериментальних зразків почерку – не менше ніж на 10-15 аркушах, експериментальних зразків підписів – не менше  ніж на 10 аркушах.

У разі наявності питань або уточнення (корегування) з питань надання платних послуг просимо звертатись до Сумського НДЕКЦ МВС.

У Вас є запитання? Ми маємо на нього відповідь!