Інженерно-екологічна експертиза

Завдання інженерно-екологічної експертизи:

  • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
  • встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
  • визначення екологічних наслідків, заподіяних навколишньому природному середовищу;
  • визначення розміру екологічних збитків (шкоди, завданої довкіллю) від забруднення навколишнього природного середовища, пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань: 

  • Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища допущені у досліджуваному випадку надзвичайної екологічної ситуації?
  • Недотримання вимог яких нормативних актів в галузі охорони навколишнього природного середовища допущено при видачі (отриманні) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів?
  • Яка екологічна шкода завдана в результаті порушень законодавства з охорони навколишнього природного середовища?
  • Який розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю), заподіяного внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та його частин (атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунту, використання надр), пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу?
  • Чи є перевищення вмісту забруднюючих речовин у повітрі (водних об’єктах, ґрунті) порівняно з гранично допустимими концентраціями (ГДК) (орієнтовно безпечними рівнями (ОБР), гранично допустимими скидами, викидами (ГДС, ГДВ))?

Наведений перелік не є вичерпним. На вирішення інженерно-екологічної експертизи можуть бути поставлені й інші питання в межах предмета експертного дослідження.

Замовити експертизу можуть як юридичні так і фізичні особи.

Експертні дослідження за інженерно-екологічним напрямом можуть проводитись на договірних засадах, підставою для проведення експертиз та експертних досліджень є Договір про надання послуг (з Додатком – Протоколом узгодження договірної ціни).

Надання платних послуг замовникам – фізичним та юридичним особам проводиться відповідно до Положення про надання платних послуг установами Експертної служби МВС, затвердженого наказом Експертної служби МВС від 21.10.2022 № 26-ЕС-Н-2022.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном: (0542) 66-76-75