Нові напрями – нові можливості!

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України постійно працює над розширенням та впровадженням нових, актуальних видів експертних досліджень. Завдяки ритмічній та ефективній роботі в даному напрямі, на сьогоднішній день стало можливим проведення експертизи з питань землеустрою.

Експертиза з питань землеустрою – є досить складним і трудомістким дослідженням, оскільки поєднує питання з галузей землеустрою, геодезії та кадастру. Результати проведення судових експертиз з питань землеустрою відіграють важливу роль у захисті земельних та майнових прав фізичних і юридичних осіб, територіальних громад, держави, а також вирішують земельні та майнові спори, питання щодо плати за землю.

Основними завданнями експертизи з питань землеустрою є:

  • визначення відповідності розробленої документації із землеустрою та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
  • визначення відповідності зміни цільового призначення земельних ділянок та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування;
  • визначення відповідності фактичного землекористування правовстановлюючим документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам;
  • визначення відповідності виконаної нормативної грошової оцінки земель вимогам нормативно-правових актів.

 Орієнтовний перелік запитань, які вирішує експертиза з питань землеустрою:

Чи відповідають розроблена документація із землеустрою на земельну ділянку та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Чи змінено та затверджено цільове призначення земельної ділянки відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування? Якщо ні, то в чому полягають невідповідності?

Чи відповідає фактичне землекористування правовстановлюючим документам, документації із землеустрою на земельні ділянки та нормативно-правовим актам?

Чи відповідає виконана нормативна грошова оцінка земель вимогам нормативно-правових актів?

Для вирішення запитань експертизи з питань землеустрою експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії відповідної документації із землеустрою. В залежності від поставленого запитання для дослідження можуть бути необхідні правовстановлюючі документи на земельні ділянки, результати топографо-геодезичні робіт та інше.