Експертиза почерку

Судове почеркознавство як галузь криміналістичної техніки покликане дослідити почеркові особливості об’єктів експертизи та встановити сукупність суттєвих ознак, достатніх для проведення ідентифікаційного або діагностичного дослідження.

Висновки судового експерта – це не просто факти та докази, це, перш за все, людські долі. І саме професіоналізм, витримка та постійне прагнення до вдосконалення є запорукою зразкової роботи та її безпомилкових результатів.

У Сумському НДЕКЦ МВС проводять дослідження почерку і підписів а також технічну експертизу документів.

Дослідження почерку і підписів відповідає на такі питання:

— Чи навмисно зміненим почерком виконано текст у документі?

— Чи виконано рукописний текст у документі під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

— Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа у незвичному стані?

— Хто виконав текст: гр. А або ж інша особа?

— Однією або різними особами виконано текст у документах наданих на дослідження?

— Чи оригінальний підпис у документі чи його виконано іншою особою?

Технічна експертиза документів виконує такі завдання:

— Виявимо підробку документа чи його частини.

— Встановимо яким способом внесені зміни до документа.

— Ідентифікуємо відбитки штампів та печаток.

— Визначимо спосіб виготовлення документа.

— Визначимо наявність необхідних елементів захисту у документі.

Перелік завдань не є вичерпним!

Якщо виникають питання, ми індивідуально розберемо кожну ситуацію та допоможемо встановити істину!

Черговий адміністратор — (0542) 667-715.