Дослідження приладів обліку

На сьогоднішній день непоодинокими є випадки, коли між постачальниками та споживачами електроенергії, газу чи води виникають суперечності стосовно несанкціонованого впливу на прилади обліку та подальшого необлікованого використання ресурсів.  Дані суперечності допоможуть владнати досвідчені фахівці сектору трасологічних досліджень Сумського НДЕКЦ МВС, які на високому професійному рівні проведуть дослідження, за результатами яких будуть надані висновки, які можуть використовуватися для захисту інтересів сторін.

Об’єктами дослідження можуть виступати:

1. Лічильники електроенергії, води, газу тощо та пломби, якими вони опломбовуються:

– металеві (свинцеві) пломби;

– мастичні пломби;

– пломби-наклейки;

– полімерні пломби з якірним механізмом замикання;

– полімерні пломби з роторним механізмом замикання.

2. Запірно-пломбувальні пристрої, якими опломбовуються залізничні товарні вагони, двері складів, сховищ тощо.

Орієнтовні запитання:

1. Чи містить лічильник … пошкодження та який механізм їх утворення?    2. Який зміст маркувальних позначень на пломбі?

3. Чи є на наданій на дослідження пломбі будь-які пошкодження? Якщо так, то який механізм їх утворення?

4. Чи відповідає пломба № …. представленому зразку пломбі № ….?

5. Чи перепломбовувалася пломба після її первинного опломбування?

6. Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях наданої на дослідження пломби та пломби, що надана як порівняльний зразок, матрицями плашок одних і тих самих пломбувальних лещат?