ДАКТИЛОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Щодня кожен з нас торкається різноманітних предметів, залишаючи на їх поверхнях свої неповторні, унікальні сліди. Саме такі властивості притаманні папілярним узорам шкірного покрову людини. Ми отримуємо їх від народження на все життя, протягом якого вони залишаються незмінними та відновлюються у разі їх пошкодження. За слідами пальців рук можна дізнатися про стать, вік, професійні навички конкретної особи, що їх залишила. Але значення таких слідів, перш за все, визначається можливістю ідентифікації особи за папілярними узорами, тобто встановлення факту залишення певного папілярного узору певною особою. Сліди рук, що виявлені на місці події, є незаперечним доказом того, що певна особа знаходилась на цьому місці.

Зазначене вище стало можливим завдяки створенню такої галузі науки як дактилоскопія – розділу криміналістики, що вивчає механізм утворення слідів, будову папілярних узорів шкірного покриву людини, їх особливості з метою використання інформації дактилоскопічного походження для ідентифікації особи. Саме таким видом дослідження і займаються експерти сектору дактилоскопічних досліджень Сумського НДЕКЦ МВС. Під час проведення дактилоскопічної експертизи наші фахівці ретельно досліджують папілярні узори, які відобразилися у слідах рук, їх загальні та окремі ознаки, особливості їх розташування та взаємного розташування. Результатом такої кропіткої роботи є можливість ідентифікувати особу, яка залишила сліди рук; провести ідентифікацію невпізнаного трупа; встановити факт вчинення кількох злочинів однією особою або одного злочину кількома особами.