budNDEKCЕкспертна служба в Сумській області

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі – НДЕКЦ або Центр) - це державна спеціалізована науково-дослідна установа судової експертизи, яка входить до Експертної служби МВС України (далі – Експертна служба), що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, міжнародними стандартами та державними стандартами України, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, затвердженим наказом МВС України від 31.01.2017 № 77.

Організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю Центру здійснює Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні та інші рахунки відповідно до законодавства, печатки із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення діяльності печатки, штампи, бланки, реквізити. Експертна служба МВС України загалом у своєму розвитку пройшла шлях від науково-технічного відділення до потужної організованої експертної системи. Історія виникнення, становлення та розвитку експертно-криміналістичних установ у системі органів внутрішніх справ України охоплює понад сторічний період.  

Судові експерти – це ті правоохоронці, які перебуваючи «в тіні», сприяють розкриттю кожного другого скоєного злочину. Сухі цифри свідчать про те, що кропітка робота експертів забезпечує розкриття 80% злочинів на рік, у тому числі і резонансних.

Сумський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України – саме так називається цей підрозділ, що розташований по вул. Кіровоградській 8 в м. Суми в триповерховій адміністративній будівлі колишнього гуртожитку робітничої молоді. Завдяки активній участі працівників підрозділу, які працювали в позаробочий час та незважаючи на відсутність бюджетного фінансування, за рахунок збільшення надходжень коштів до спеціального фонду і залучення благодійної допомоги підприємств області та цільових коштів облдержадміністрації, за короткий час було проведено роботи з реконструкції, ремонту та оснащення будівлі.

Співробітниками даного центру здійснюється супровід досудового та судового слідства по кримінальним, цивільним, адміністративним та господарським справам шляхом проведення досліджень більш ніж по 30 напрямкам. Серед них експертизи наркотичних засобів, піротехнічних та взривчастих речовин, харчових продуктів, металів та сплавів, нафтопродуктів, а також дактилоскопічні, почеркознавчі, товарознавчі, економічні, автотехнічні, балістичні, імунологічні та багато інших досліджень.

В підпорядкуванні експертного центру знаходиться відділ вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи, адмінбудівля якого знаходиться окремо від НДЕКЦ при УМВС і також була реконструйована та оснащена силами співробітників відділу.

Експертні підрозділи МВС України завжди відігравали надзвичайно важливу роль у боротьбі зі злочинністю. Нинішній час ставить перед експертами у міліцейських погонах, як і перед МВС, завдання щодо виконання пріоритетів, визначених керівництвом Держави та органів внутрішніх справ України – забезпечення захисту прав і свобод громадян, безпеки дорожнього руху, боротьба з організованою злочинністю, корупцією, хабарництвом, протидія наркоманії.

Діяльність працівників експертної служби не обмежуються виконанням суто специфічних функцій, вони приймають участь у суспільному житті, їм притаманні багатогранність захоплень і інтересів, прагнення до самовдосконалення.

Для створення позитивного іміджу працівника МВС проводиться активна робота з профілактики правопорушень та інформування населення про діяльність експертної служби.

altankaЗа ініціативою колишнього начальника НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області (саме так раніше називався Центр) полковника міліції Романова О.М. власними силами співробітників центру в 2007 році на території НДЕКЦ при УМВС зведена альтанка, яка на сьгоднішній день є прикрасою  Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

 

Скачать бесплатно темы Joomla. Плагины Joomla на joomlaru.com _j18__