Технічна експертиза документів

1. Дослідження реквізитів документів

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
 • Чи була замінена в документі фотокартка?
 • Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?

Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
 
2. Виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
 • Який зміст знебарвленого тексту?
 • Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?
 • Чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?
 • Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?

3. Установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами
 
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?
 • Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
 • Чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, олівцем тощо), наданим на дослідження?

 
4. Визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи виготовлені (виконані) дані документи (фрагменти документа) у різний час?
 • У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?

5. Установлення цілого за частинами документа

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?
 • Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?

6. Установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
 • Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?

7. Ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи намальовано бланк документа даною особою?
 • Чи вирізана печатка, відтиск якої є на даному документі, певною особою?
 • Чи певною особою надруковано наданий машинописний текст?

Вартість проведення технічної експертизи документів

Код послуги в системі МВС Категорія складності Вартість, грн (без ПДВ) ПДВ Сума з ПДВ

1500018 простої складності
1500019 середньої складності
1500020 складні