• VTEM Image Show

  У ЛАБОРАТОРІЇReadmore

  Your content1
 • VTEM Image Show

  ЕКСПЕРТ-АВТОТЕХНІКReadmore

  Your content2
 • VTEM Image Show

  ПЕРЕВІРКА АВТОReadmore

  Your content3
 • VTEM Image Show

  ВІДСТРІЛ ЗБРОЇReadmore

затверджено наказом МВС України № 710 від 28.10 2000 року....

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України

затверджено наказом МВС України № 710 від 28.10 2000 року

Загальна частина. Положення про Реєстр атестованих експертів експертної служби МВС України (далі - Положення) регулює порядок створення і ведення Міністерством внутрішніх справ України Реєстру атестованих експертів експертної служби МВС України (далі - Реєстр). Реєстр є офіційною автоматизованою системою обліку фахівців, яким підрозділи дізнання та попереднього слідства системи органів внутрішніх справ (далі - ОВС) доручають проведення судової експертизи.

Реєстр створюється і ведеться з метою:

а) здійснення обліку атестованих експертів та створення інформаційного фонду про осіб, які одержали в установленому порядку дозвіл на проведення конкретного виду експертизи за відповідною експертною спеціальністю; б) систематизованого аналізу якісного складу фахівців, визначення науково обгрунтованих потреб у підготовці експертних кадрів певної кваліфікації та підвищення її рівня, а також проведення атестування у встановленому нормативно-правовими актами порядку; в) забезпечення, в установленому порядку, необхідною інформацією Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян (далі - Державний реєстр), ведення якого відповідно до чинного законодавства здійснює Міністерство юстиції України. До Реєстру належать відомості про експертів ОВС, яким в установленому порядку надано дозвіл на проведення судової експертизи конкретного виду.

Фонд реєстру складається з:

а) офіційних відомостей про фахівців, яким надано право проведення судових експертиз; б) автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Реєстр експертів". До Реєстру входять такі відомості:а) відомчий реєстраційний номер; б) особистий реєстраційний номер експерта, який надано в Державному реєстрі; в) прізвище, ім'я, по батькові експерта; г) дата народження; д) дані про освіту та кваліфікаційний рівень експерта; ж) стаж служби в ОВС; з) стаж експертної роботи; й) місце роботи експерта; к) види експертиз, які має право проводити експерт, номер свідоцтва про це та дата отримання; л) інформація про позбавлення права проведення експертиз; м) інформація про підтвердження кваліфікації; н) інформація про звільнення фахівця з ОВС, переведення до іншої служби, відомства тощо.

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі - ДНДЕКЦ):

а) здійснює реєстрацію атестованих експертів ОВС; б) здійснює розробку організаційних і методологічних принципів ведення Реєстру; в) забезпечує своєчасне внесення відомостей про атестованих експертів до Реєстру та підтримує їх у контрольному стані; г) здійснює розробку і вдосконалення технології та програмних засобів ведення Реєстру; д) виконує в повному обсязі функції адміністратора бази даних Реєстру (накопичення та опрацювання інформації щодо атестованих експертів, актуалізація даних, їх зберігання, захист, контроль доступу тощо); е) зберігає документи, на підставі яких проводиться реєстрація експертів; ж) направляє подання для включення атестованих експертів ОВС до Державного реєстру.

Порядок ведення Реєстру.

Порядок внесення даних до Реєстру. Атестовані експерти експертної служби МВС України вносяться до Реєстру після отримання права проведення конкретного виду судової експертизи. Підставою для внесення до Реєстру є подання керівника підрозділу експертної служби МВС за встановленою формою, до якого додаються: а) картка атестованого експерта встановленого зразка; б) завірена копія свідоцтва про дозвіл на проведення конкретного виду судової експертизи. Подання для включення до Реєстру направляється до ДНДЕКЦ у місячний термін з дня отримання права проведення конкретного виду експертизи або призначення на посаду експерта особи, яка таке право має. ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження перевіряє правильність оформлення поданих документів та приймає рішення щодо внесення даних до Реєстру з одночасним поданням про включення до Державного реєстру за формою, встановленою Міністерством юстиції України. Документи, що надходять з підрозділів експертної служби МВС України, становлять фонд Реєстру. Порядок обліку, зберігання та знищення цих документів здійснюється відповідно до нормативних актів МВС України з питань діловодства.

Порядок внесення змін та доповнень до Реєстру. У процесі ведення Реєстру до нього вносяться зміни та доповнення за поданнями керівників підрозділів експертної служби ОВС. Підставою для внесення змін до Реєстру с зміна будь-яких даних, передбачених цим Положенням. Подання для внесення змін до Реєстру направляється до ДНДЕКЦ у місячний термін з дня зміни даних. ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження перевіряє правильність оформлення поданих документів та приймає рішення щодо внесення даних до Реєстру з одночасним поданням про внесення змін та доповнень до Державного реєстру за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

Виключення із Реєстру.Виключення із Реєстру проводиться за рішенням експертно-кваліфікаційної комісії МВС України (далі - ЕКК) або за поданням керівника підрозділу експертної служби ОВС (додаток 4).

Підставою для виключення із Реєстру є:

а) рішення ЕКК ро позбавлення права проведення експертиз і досліджень; б) зміна місця служби експерта (перехід до інших підрозділів ОВС); в) звільнення експерта з ОВС; г) непідтвердження кваліфікації експерта у встановленому нормативно-правовими актами порядку; д) інші випадки, передбачені чинним законодавством. Подання для виключення із Реєстру направляється до ДНДЕКЦ у місячний термін з дня виникнення підстав, передбачених цим Положенням. ДНДЕКЦ упродовж десяти робочих днів з дня надходження перевіряє правомірність підстав про виключення, правильність оформлення поданих документів та приймає рішення щодо виключення із Реєстру з одночасним поданням про виключення із Державного реєстру за формою, встановленою Міністерством юстиції України. Інформація щодо експертів, виключених із Реєстру, зберігається протягом 2-х років.

Порядок користування Реєстром. НДЕКЦ при УМВС України Сумської області надає інформацію з фонду Реєстру підрозділам дізнання і попереднього слідства ОВС за їх письмовими запитами.

 

ПІЗНАВАЛЬНО 

Prev Next
До уваги громадян та суб’єктів господарювання Сумщини!

До уваги громадян та суб’єктів господарю…

Якщо у Вас виникли спірні земельні питання...

Обережно, «фальшивка»!

Обережно, «фальшивка»!

Матеріал газети "Сумщина"(20361) № 48 від 30.11.2017...

Положення про реєстр атестованих експертів НДЕКЦ МВС України

Положення про реєстр атестованих експерт…

затверджено наказом МВС України № 710 від...

Судовий-експерт. Що чекає на того, хто обирає цю професію?

Судовий-експерт. Що чекає на того, хто о…

Різного роду фільми, статті та книги склали...

Акредитація ДНДЕКЦ МВС

Акредитація ДНДЕКЦ МВС

ДНДЕКЦ МВС України акредитовано за міжнародним стандартом...

КОНТРОЛЬНИЙ ВІДСТРІЛ ЗБРОЇ 

Проведення контрольного відстрілу зброї

Проведення контрольного відстрілу зброї

Документи для оплати. Графік проведення.

Read more
Скачать бесплатно темы Joomla. Плагины Joomla на joomlaru.com _j18__